หนุ่มพลิกชีวิต จากคนเข็นผัก ขับวินมอไซค์ สู่การเป็น “ผู้พิพากษา”

เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ได้อ่านบทความนี้เป็นอย่างมาก

Continue reading