“เพาะเห็ดในตู้เย็น” ไม่ต้องมีโรงเรือน ออกดอกเยอะ ดอกใหญ่ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย (คลิป)

ซึ่งในปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้คนนั้นหันมาสนใจในธรรมชาติและการทำเกษตรกันอย่างมากมายเพราะว่าบางส่วนนั้นก็อยากจะได้อาหารที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยกับตัวเองอีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปได้อีกมากมาย

Continue reading