ดอกแคลวกจิ้มน้ำพริก ทำง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์เพียบ

ดอกแคเป็นผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ คนไทยรู้จักกันดีนำมาทำได้หลายเมนู ต้ม ผัด แกง ทอด และแบบที่เด็ดสุดเลยก็คือ ดอกแคลวกจิ้มน้ำพริก อร่อยเด็ดมากเลย ต้นดอกแคนั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก พบได้ทั่วไป และมีขายตามท้องตลาดในฤดูที่เป็นดอก ปลูกง่ายเติบโตดีในพื้นที่เขตร้อน ทานได้ทั้งดอก ใบอ่อน ฝักอ่อน มีสรรพคุณเป็นย า ช่ ว ย รั ก ษ า ได้หลายโ ร ค มาดูกันว่าดอกแคมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายบ้าง

เกสรดอกแคยังเป็น ย า เลยโดยนิยมเอามาประกอบอาหาร เพื่อลดความขม และใบแคนั้นจะต้มแล้วดื่มบรร เ ท าโ ร ค เ ก๊า ต์ ได้และในส่วนของใบอ่อนแคนั้นมีส า รเ บ ต าแ ค โ ร ที น อยู่เยอะมากช่วยบำรุงสายตาได้อย่างดีและลดความเ สี่ ย งในการเป็นโ ร ค ต้ อ อีกด้วยนะ มีงานวิจัยของประเ ท ศ อิ น เ ดี ยที่ได้ทำการสกัดเ อ ท า น อ ล ที่อยู่ในใบแคออกมาซึ่งเป็นตัวที่ ตั บ ถู กทำ ล าย จากส า รเ ค มีต่าง ๆ เช่น การกันเสีย การ เ ค มี สุ ร າ ได้เป็นอย่างดี

ดอกแคลวกจิ้มน้ำพริก

ประโยชน์ของแค
1 ดอกแค ฝักอ่อน ยอดอ่อน ใบ อ่อนส่วนนี้เอามาทำเป็นเมนูได้เยอะมาก เช่น ลวกจิ้มน้ำพริก แกงส้ม แกงแค ดอกแคห่อกุ้งทอด แกงเหลือง แกงจืด แคชุปแป้งทอด แค ผั ด ห มู ประโยชน์เยอะมากบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

2 แคเป็นพืชจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ปมรากเมื่อจับ ก๊ า ซ ไ น โ ต รเ จ น ในอากาศทำเป็น ปุ๋ ย ที่เอาไปใส่ต้นพืชได้ ต้นแคจึงช่วยในการปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี

3 ไม้แคหากไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาทำเป็นเ ชื้ อ เ พ ลิง เป็นฟืนได้

4 ต้นเอามาทำเป็นที่เพาะเ ห็ ด หู ห นู ได้

5 เนื้อต้นแคกระเทาะเปลือกออกมานำมาเป็นเคี้ยวแก้เ จ็ บ ค อ

6 ดอกแคเอามานึ่ง ย่างก็ได้ แล้วทานเป็นผักกับเม นูล า บ ก้ อ ย อ่อม แจ่ว อร่อยมาก ๆ เข้ากันสุด ๆ เลย

ต้นดอกแคนั้นปลูกง่าย ๆ ปลูกขึ้นง่ายในทุกพื้นที่ไม่ต้องคิดมากแต่ก็ควรจะใส่ปุ๋ยบำรุงหน่อยก็ดี สำหรับบ้านไหนที่มีต้นดอกแคอยู่แล้วก็นำมาประกอบอาหารได้เลย แม้รสชาติจะออกขมนิด ๆ แต่ถ้าต้ม นึ่ง หรือนำไปปรุงรสแล้วความขมจะลดลง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก postsread

Facebook Comment